կարողութիւն

կարողութիւն

Dasnabedian 1995: 445

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 16,15
puissance

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. δύναμις potentia δύνοτης facultas ἑξουσία potestas. Կար. զօրութիւն. բաւականութիւն. ձեռնահասն գոլ. ոյժ. եւ Հնարաւորութիւն. Ճար. եւ Գոյք. *Քո՛ է տէր ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0757 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (ʼի բայէս Զօրել, եւ լծ. ընդ տճկ. զօռ, զարպ ). δύναμις , ἱσχύς, δυναστεία, κράτος եւն. vis, virtus, potemtia, fortitudo, robur, facultas… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Իշխանն գոլ, եւ իշխելն ո՛ր եւ է օրինակաւ. տէրութիւն կարողութիւն գործ եւ պաշտօնիշխանի, եւ պատիւ եւ սահման իշխանի. թագաւորութիւն. պետութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐ — I. (ոյ, ոց, ովք կամ իւք.) NBH 1 1063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. καλώδιον funis, funiculus. Իբրեւ արմատ ներգ. բայիս Կարել, (այսինքն կար ընել. ... եւ լծ. ընդ թ. քիրիշ ) է նոյն ընդ. Կառան. խառան. այսինքն պարան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1076 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c Տ. ԿԱՐ, եւ ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ. δύναμις potentia. *Զօրութիւն բազկի կարութեան. Ընտանեգոյն կարութիւն: Ի կարութիւնդ եւ ʼի զօրութիւնդ. Նար. ՟Ժ՟Թ: Թէոդոր. խչ.: Բենիկ.: *Բազուկ կարութեան հօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՆՊԻՍԻԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0092 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՅՆՊԻՍԱԲԱՐ. *Այնպիսիաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել. Խոսրովիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽԱՐԽԱՐ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոչ խարխարեալ. ոչ խարխուլ. անխախուտ. հաստատուն, ամուր. ... *Ունի զամենայն կարողութիւն առնելոյ, եւ անխարխար պահելոյ. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՐՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c ա. որ եւ ԱՆԿԱՐ. Որ չէ կարօղ. տկար. անձեռնհաս. չիկրցօղ. ... *Անկարողք լինին հանդուրժել. Արիստ. առաք.: *Տեսանել անկարող եմք. Լմբ. սղ.: *Սահման ժամանակին առաւել քան զանկարողացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. ἅτμητος non sectus, indivisibilis, ἅτομος atomus, individuus, insecabilis, στιγμή punctum Ոչ հատեալն, եւ ոչ հատանելին. անբաժանելի. որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԱՐՏ — ( ) NBH 1 0202 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԱՆՄԱՐՏ ԱՆՄԱՐՏԱԿԱՆ. ἅμαχος inexpugnabilis Ուր չկայցէ մարտ. .... եւ որում չկարէ մարտն ստնանել. անմարտնչելի. անյաղթելի. անպարտելի. ... *Անհակառակ եւ անմարտ բերելով ըստ բնութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԱՐՏԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0202 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԱՆՄԱՐՏ ԱՆՄԱՐՏԱԿԱՆ. ἅμαχος inexpugnabilis Ուր չկայցէ մարտ. .... եւ որում չկարէ մարտն ստնանել. անմարտնչելի. անյաղթելի. անպարտելի. ... *Անհակառակ եւ անմարտ բերելով ըստ բնութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.